Merckx Advocatenkantoor - Ondernemingen en Zelfstandigen

Ondernemingen & Zelfstandigen

Specifiek voor zelfstandigen en ondernemingen biedt advocatenkantoor Merckx bijstand in elke fase van het commercieel proces, en dit reeds bij de redactie van contracten, factuurvoorwaarden, offertes bestelbonnen,...

Maar ook omgekeerd door het evalueren van offertes, contracten en factuurvoorwaarden van uw leveranciers en de juridische implicaties mocht er zich een geschil voordoen.

De ervaring leert immers dat vele gerechtsprocedures hun oorzaak vinden in een ondoordachte juridische omkadering van het contract en hadden kunnen voorkomen worden.

Daarnaast staat het kantoor voor een efficiënte incasso van uw onbetaalde facturen en gedegen bijstand bij geschillenprocedures voor de rechterlijke- dan wel arbitrageinstanties, en dit in de diverse rechtsdomeinen waaronder het vennootschapsrecht, handelsrecht, het bouwrecht, de regelgeving inzake overheidsopdrachten, edm.

Elke te ondernemen actie vertrekt vanuit een voorafgaande doorgedreven analyse van het voorgelegde project in nauw overleg met u als cliënt maar ook met uw accountant, boekhouder, notaris edm..

Waar nodig kan het kantoor beroep doen op juristen en advocaten gespecialiseerd in bepaalde deelmateries en op professionals uit andere sectoren waardoor een multidisciplinaire aanpak gegarandeerd kan worden.